O nás

Účtovníctvo a mzdy spracúvame v účtovnom programe Pohoda od spoločnosti STORMWARE s.r.o.
Tento program sme zvolili, pretože je prehľadný a ľahko sa v ňom zorientujú klienti. Je navrhnutý tak, aby aj človek bez ekonomických znalostí vedel program používať. Program ponúka prehľadné výstupy a grafy. Hlavná výhoda programu je perfektné spracovanie napojenia na e-shop

Prečo je dôležité mať toho správneho človeka na vedenie účtovníctva? Pretože práve účtovník pracuje s najcitlivejšou zložkou Vášho podnikania – s Vašimi financiami. Je preto vo Vašom vlastnom záujme mať v tíme človeka, ktorý Vám dokáže ušetriť čas a peniaze každý rok.

Pri výbere správneho účtovníka nehľaďte na cenu jeho práce – profesionál Vám poradí zákonné možnosti ako ušetriť financie a finálna verzia vedeného účtovníctva je výsledkom kvality. Už žiadne ďalšie korekcie po zle vykonanej práci!

Ak ste si nie istý profesionálnosťou účtovníka, požadujte jeho recenzie a skúsenosti. Každý kvalitný účtovník Vám vie uviesť príklady svojich spokojných klientov. Zároveň sa s Vami bez problémov porozpráva o svojich praktických skúsenostiach a zodpovie Vaše otázky na jeho osobu.

Vyskúšajte si Vášho kandidáta! Jednou z možností ako si preveriť znalosti účtovníka je priame overenie jeho vedomostí. Naštudujte si požadované informácie na stránke Finančnej správy SR a preverte si, či účtovník ovláda danú problematiku.

Účtovník sa detailne zapája do fungovania Vašej spoločnosti, preto vyberajte dôkladne. Budete potrebovať osobu, ktorej môžete dôverovať a má potrebné skúsenosti, ktoré v budúcnosti využijete. Radi Vám preto zodpovieme všetky Vaše otázky a našu profesionalitu podložíme spokojnými klientmi.

Daňové priznanie

Fyzická osoba podáva daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roku 2019 v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť. Skončením pandémie bude deň, kedy vláda SR odvolá na území SR mimoriadnu situáciu podľa osobitného predpisu. Ak vláda vyhlási skončenie  pandémie v júli 2020, lehota na podanie daňového priznania  za rok 2019 bude do 31.augusta 2020. V tejto lehote je daňovník povinný daň aj zaplatiť.

Fyzická osoba ktorá nepresiahla zdaniteľný príjem, ktorý nie je od dane oslobodený v sume 1 968,68 € za rok 2019, nemusí podávať daňové priznanie.

Príklad:
Pán Ferko je na starobnom dôchodku a po pri svojom dôchodku chodí občas na brigádu. Jeho príjem z brigády za rok 2019 bol 1 350 €. Dôchodok za celý rok činil 6 500 €. Musí pán Ferko podávať daňové priznanie?

Odpoveď:
Nie, nemusí nakoľko príjem z dôchodku je od dane oslobodený a jeho zdaniteľný príjem z brigády nepresiahol sumu 1 968,68 €.

Daňové priznania A
Podáva fyzická osoba ktorá za rok 2019 dosahovala príjmy zo zamestnania (TPP, skrátený pomer, dohoda, brigáda, študentská brigáda) na území SR alebo zo zahraničia.

Daňové priznania B
Podáva fyzická osoba ktorá za rok 2019 dosahovala aj iné príjmy ako len zo zamestnania. Iné príjmy sú: živnostník (SZČO), príjem z prenájmu nehnuteľnosti, príjem z predaja nehnuteľnosti, kapitálové príjmy a ostatné príjmy.

Daňové priznanie Fyzická osoba ktorá dosahovala príjmy zo zamestnania môže podať daňové priznanie v papierovej podobe, poštou alebo elektronicky.

Papierovou formou – Daňové priznanie môžete podať na podateľni daňového úradu počas úradných hodín.

Poštou – Daňové priznanie pošlete na príslušný daňový úrad, pod ktorý spadáte. Pod ktorý daňový úrad spadám, ako zo zistím? Stačí si to overiť tu, zadaním PSČ trvalého bydliska podľa občianskeho preukazu.

Elektronicky – Daňové priznanie môžete podať aj elektronicky. Potrebujete mať vytvorenú elektronickú komunikáciu s daňovým úradom alebo stačí splnomocniť účtovníka, ktorý podá za vás daňové priznanie. Elektronickú komunikáciu si môžete zriadiť tu.

Fyzické osoby podnikateľia (živnostníci, SZČO) musia podávať daňové priznanie len elektronickou formou!

Fyzická osoba ktorá je rezident SR (trvalý pobyt na území SR, alebo sa tu obvykle zdržiava aspoň 183 dní kalendárneho roka, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach) je povinná priznať celosvetové zdaniteľné príjmy!

Príklad:
Celý rok 2019 Janko pracoval v Rakúsku. Býva v Bratislave a do Rakúska každý deň dochádza. Musí podať daňové priznanie? Príjem Janka za rok 2019 bol 14 500 €.

Odpoveď:
Janko za rok 2019 dosiahol väčší príjem ako je 1 968,68 € a je rezidentom SR, teda vzniká mu povinnosť podávať daňové priznanie na Slovensku.