Kto sme?

Sme dostupní pre všetkých podnikateľov, ktorí si uvedomujú, že len so správne vedeným účtovníctvom bude ich biznis neustále rásť.

Každý chce mať bezchybné účtovníctvo. A za primeranú cenu. Naše ceny sme nastavili transparentne tak, aby ste neplatili za drahé služby. Zaplatíte len za to, čo naozaj využijete.

Máme potrebné znalosti a prax v oblasti účtovníctva, daňovej problematiky a optimalizácie firemných nákladov. Využitím našich služieb získate stabilného partnera, ktorý je vám vždy k dispozícii.

Neustále sa vzdelávame a zdokonaľujeme vo svojom odbore. Pravidelne absolvujeme školenia a tým prehlbujeme a zdokonaľujeme naše vedomosti.

Patrik Draškovič

Účtovníctvu sa venujem viac ako 6 rokov. Mám odborné vzdelanie v oblasti účtovníctva a ekonómie. Pracoval som v účtovníckej firme, kde som získal potrebnú odbornú prax v oblasti účtovníctva. Svoje vedomosti aktívne prehlbujem absolvovaním školení v oblasti účtovníctva, daňových zákonov a spracovania mzdy a personalistiky. Absolvoval som akreditované školenia MŠVVaŠ SR v oblasti daňových zákonov, podvojného účtovníctva a účtovnej závierky právnických osôb, vedenia mzdy a personalistiky. Som hrdým držiteľom certifikátu ÚČTOVNÍK EXPERT. Som členom centra účtovníkov Slovenska, kde sa pravidelne vzdelávam.

Vo voľnom čase sa venujem čítaniu kníh, sebavzdelávaniu, aktívne cvičím a milujem hory a prírodu. Nemám rád slovné spojenie “nejde to”. Myslím si, že všetko ide keď sa chce. Je to najjednoduchšia výhovorka, ktorú nenávidím. Vždy sa snažím urobiť všetko preto, aby to išlo.

Poznám nie len Vaše povinnosti, ale aj Vaše práva, preto so mnou živíte seba, nie štát.

Čomu sa venujem?

Sme mladí, dynamický a hlavne flexibilný. Vždy k dispozícii.

Platíte iba za to, čo využijete. Žiadne skryté poplatky.

Neustále sa vzdelávame a zdokonaľujeme vo svojom odbore.

Poistenie vo výške 100 000 € za škodu spôsobenú pri spracovaní účtovníctva.