Patrik Draškovič

Patrik Draškovič

Účtovníctvu sa venujem viac ako 6 rokov. Mám odborné vzdelanie v oblasti účtovníctva a ekonómie. Pracoval som v účtovníckej firme, kde som získal potrebnú odbornú prax v oblasti účtovníctva. Svoje vedomosti aktívne prehlbujem absolvovaním školení v oblasti účtovníctva, daňových zákonov a spracovania mzdy a personalistiky. Absolvoval som akreditované školenia MŠVVaŠ SR v oblasti daňových zákonov, podvojného účtovníctva a účtovnej závierky právnických osôb, vedenia mzdy a personalistiky. Som hrdým držiteľom certifikátu ÚČTOVNÍK EXPERT. Som členom centra účtovníkov Slovenska, kde sa pravidelne vzdelávam.

Vo voľnom čase sa venujem čítaniu kníh, sebavzdelávaniu, aktívne cvičím a milujem hory a prírodu. Nemám rád slovné spojenie „nejde to“. Myslím si, že všetko ide keď sa chce. Je to najjednoduchšia výhovorka, ktorú nenávidím. Vždy sa snažím urobiť všetko preto, aby to išlo.

Poznám nie len Vaše povinnosti, ale aj Vaše práva, preto so mnou živíte seba, nie štát.

Čomu sa venujem

Top