Splnomocnenie
na zastupovanie a podanie daňového priznania elektronicky pred daňovým úradom

Nasledovným odkazom si stiahnete dokument so splnomocnením vo formáte PDF.
Dokument je možné editovať priamo v PDF.

Po stiahnutí dokumentu prosím pokračuje nasledovným postupom:

Top