Ako sa zdaňuje kryptomena?

Kryptomena je digitálna mena a existuje iba na internete. Nie je v hmatateľnej podobe ako napr. bankovky a mince.  Je to novodobá technológia, ktorá sa stáva súčasťou životov nie len fyzických osôb, ale aj podnikateľov. Cieľom digitálnej meny je vytvárať decentralizovaný digitálny platobný systém a zároveň zjednodušiť platby medzi ľuďmi s vynechaním tretích strán ako sú banky. Jednou z najväčších výhod je rýchlosť, nižšie poplatky za transakcie a možnosť platiť po celom svete.

Na Slovensku vzrástol záujem o kryptomeny o tretinu. Za prvý štvrťrok v roku 2021 sa predali kryptomeny za viac ako 30,8 milóna eur. Oproti roku 2020 v rovnakom období je to až 30% nárast.

Zaujímate sa o kryptomenu? V súvislosti s kryptomenami sú kladené rôzne otázky, na ktoré chcú ľudia poznať odpoveď. Jednou z nich sú aj dane a zdaňovanie kryptomien. V našom článku sa dozviete, kedy sa zdaňujú a kedy nie a aký je rozdiel, keď vlastní kryptomenu fyzická osoba alebo podnikateľ.

Kedy sa daní kryptomena?

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo 1.októbra 2018 novelu zákona č. 213/2018 Z. z. o o dani z príjmov, ktorá upravuje zdaňovanie kryptomeny. Kryptomena sa zdaňuje až v momente predaja. Za predaj virtuálnej meny sa považuje:

 • výmena virtuálnej meny za inú virtuálnu menu – to znamená, že meníte napr. bitcoin za ehereum
 • výmena virtuálnej meny za majetok – to znamená, ak zaplatíte za nejaký tovar na e-shope
 • výmena virtuálnej meny za poskytnutie služby – táto výmena predstavuje platbu kryptomenou napr. za nový strih u kaderníka.
 • odplatný prevod virtuálnej meny – to znamená, že sumu musíte zdaniť ak uskutočníte prevod z kryptomeny na eurá, doláre alebo inú menu.

Pri kryptomenách nie je uvedená žiadna odpočítateľná položka a na zdanenie kryptomeny sa nevzťahuje ani nezdaniteľná čiastka na daňovníka. Pri akejkoľvek čiastke je potrebné zaplatiť klasickú sadzbu dane (19% alebo 25%) a na základe zúčtovania fyzická osoba zaplatí zo zisku z predaja 14% zdravotné poistenie. A to aj v prípade, že by išlo o čiastku napr. 1€.

Kedy sa nezdaňuje kryptomena?

Daň z kryptomien platia všetky krajiny a tak ako zvyšok sveta odvádza dane z kryptomien, ani Slovensko nie je výnimkou. Ak si myslíte, že sa vyhnete plateniu daní, tak ste na veľkom omyle. V Amerike dokonca daňový úrad IRS v posledných rokoch výrazne zvyšuje snahu odhaliť nadšencov kryptomien, ktorí sa vyhýbajú plateniu daní. Aj keď žijeme v krajine s inými zákonmi, vláda od vás môže vymáhať nezaplatené dane aj o niekoľko rokov. Určite vás teda zaujíma, kedy nie je potrebné zdaniť kryptomenu.

Z pohľadu zákona ani tak nejde o samotnú kryptomenu, ale o zdaniteľný príjem, ktorý zahŕňa aj kryptomeny. Fyzická osoba nie je povinná podávať daňové priznanie, ak zdaniteľný príjem za rok 2020 nepresiahol sumu 2 207,10€, pre rok 2021 suma 2 255,72€. Kryptomena sa tiež nezdaňuje ani vtedy, ak za celý rok dosiahne stratu z predaja.

Kryptomena môže byť aj darom niekomu inému, v takom prípade je oslobodená od dane. Zdaňuje sa iba vtedy, ak sa ju obdarovaný rozhodne predať, zameniť alebo inkasovať zisk. Ako výdavky si môže uplatniť hodnotu, za akú ju nadobudol v čase darovania.

Ťaženie kryptomeny – mining

Ako sme už vyššie spomenuli kryptomena sa zdaňuje až v momente predaja, nie v momente ťaženia. Uplatniť si môžete aj preukázateľné výdavky, ktoré boli vynaložené na dosiahnutie príjmu. Výdavky môžu byť:

 • nákupná cena
 • poplatky na burze
 • náklady na elektrickú energiu
 • náklady na prevádzku.

Veľmi častou otázkou je, či je možné zaradiť do výdavkov aj grafické karty alebo výpočtovú techniku. Možné to je, ale v takom prípade musíte podnikať v oblasti ťaženia kryptomeny na živnosť alebo ako firma.

Fyzická osoba vs. podnikateľ

Spôsob akým sa zdaňujú kryptomeny sa odlišuje v závislosti od toho, či ste fyzickou osobou alebo podnikateľom. Čím sa odlišujú, vám ukáže nasledovné rozdelenie:

 • Fyzická osoba ako nepodnikateľ platí 19%, 25% daň podľa koeficientu* a zdravotné odvody 14%.
 • Fyzická osoba ako podnikateľ pre rok 2020 platí 15% daň do výšky obratu 100 000€, ak obrat je vyšší ako 100 000€ použije sa 19%, 25% daň podľa koeficientu*; pre rok 2021 platí daň 15% do výšky 49 790€, ak obrat je vyšší ako 49 790€ použije sa 19%, 25% daň podľa koeficientu** a zdravotné odvody 14%.
 • Firma pre rok 2020 platí daň 15% daň do výšky obratu 100 000€, ak obrat je vyšší ako 100 000€ použije sa 21% daň; pre rok 2021 platí 15% daň do výšky obratu 49 790€, ak obrat je vyšší ako 49 790€ použije sa 21% daň, ako právnická osoba neplatí zdravotné odvody.

*pre rok 2020
19% daň sa platí ak zdaniteľné príjmy (výnosy) sú vyššie 100 000€ do sumy 37 163,36€ vrátane;
25% daň sa platí ak zdaniteľné príjmy (výnosy) sú vyššie ako 37 63,37€ vrátane.

Príklad: zdaňovanie zisku 100 000€

 • 15% daň 100 000€, daň 15 000€;

Príklad: zdaňovanie zisku 100 001€

 • 19% daň 37 163,36€, daň 7 061,04€;
 • 25% daň 62 837,64€, daň 15 709,41€.
 • Spolu daň na úhradu: 22 770,45€

V tomto prípade môžeme vidieť rozdiel zisku 100 000€ vs 100 001€, čo predstavuje zvýšenie zisku o 1€, čo má za následok vyššia sadzba dane. Rozdiel dane je 7 770,45 €, čo osobne nestojí za zisk 1 €.

**pre rok 2021
19% daň sa platí ak zdaniteľné príjmy (výnosy) sú vyššie 49 790€ do sumy 37 981,94€ vrátane;
25% daň sa platí ak zdaniteľné príjmy (výnosy) sú vyššie ako 37 981,95€ vrátane.

Príklad: zdaňovanie zisku 48 000€

 • 15% daň 48 000€, daň 7 200€;

Príklad: zdaňovanie zisku 50 000€

 • 19% daň 37 981,94€, daň 7 216,57€;
 • 25% daň 12 018,06€, daň 3 004,52€.
 • Spolu daň na úhradu: 10 221,09€

Ako firma by ste mali vedieť, že predaj kryptomeny nepodlieha DPH a účtuje sa ako o krátkodobý finančný majetok. Taktiež si môžete uplatniť všetky náklady spojené s ťažbou kryptomeny. Mali by ste sa pripraviť aj na zvýšené náklady na vedenie účtovníctva, pretože ako firma účtujete o každom pohybe, zámene alebo predaji.

Príklad: Ako sa zdaňuje kryptomena?

V prípade nákupu a držby kryptomeny sa jej hodnota až do prevedenia do inej formy nezdaňuje. Pri zdanení zisku dosiahnutého z kryptomeny sa používa na prepočet kurz, ktorý bol platný v momente jej predaja.

Čiastkový základ dane = príjem z predaja virtuálnej meny – vstupná cena virtuálnej meny

Ukážeme si to na jednoduchom príklade. Bitcoin sme zakúpili za cenu 10 000€ a predali sme ho za 15 000€. Zisk je teda 5 000€ a táto suma sa zdaňuje.

Čakajú nás zmeny pri zdaňovaní kryptomien?

„V súčasnosti je cieľom zlepšiť a zefektívniť zdaňovanie kryptomien na Slovensku,“ informoval o tom Peter Varga, ktorý je súčasťou pracovnej skupiny Ministerstva financií SR. Na Slovensku je absencia právnej istoty zo strany finančnej správy vo vykazovaní relevantných dát pre určenie základu dane. Ich snahou je vytvoriť akýsi rámec pre osobitné nazeranie na príjem pri kryptomenách a pohrávajú sa aj s myšlienkou nastaviť obdobné oslobodenie od dane z príjmov ako poznáme pri príjmoch z predaja obchodovaných cenných papierov.

Top