Všetko čo treba vedieť o ročnom zúčtovaní dane za rok 2022

Tak ako každý rok prišiel marec a s ním nielen príchod jari ale aj termín podania ročného zúčtovania dane. V nasledujúcom článku sa budeme venovať téme ročného zúčtovania dane a dôležitým termínom a povinnostiam, na ktoré nesmieme zabudnúť. Pre mnohých je podanie ročného zúčtovania veľkým strašiakom ale my Vás cez úskalia elegantne a jednoducho prevedieme.

Ako si splniť svoju daňovú povinnosť? Daňovú povinnosť si musí splniť každá fyzická osoba, ktorej celkové zdaniteľné príjmy boli v roku 2022 vyššie ako 2 289,63 € alebo ktorej zdaniteľné príjmy túto sumu nepresiahli, ale vykázala daňovú stratu. V prípade, že ste boli v roku 2022 zamestnancom máte na výber z dvoch možností. Ročné zúčtovanie dane si môžete podať sami alebo oň požiadate svojho zamestnávateľa. Kompletné znenie zákona o ročnom zúčtovaní dane za rok 2022 nájdete v LINKU.

Ročné zúčtovanie dane – Kto môže požiadať?

O ročné zúčtovanie dane za rok 2022 môže požiadať zamestnanec svojho zamestnávateľa do 15.2.2023, v prípade, že jeho príjmy v roku 2022 pochádzali len zo závislej činnosti (presnú definíciu závislých činností nájdete v LINKU), alebo boli zdrojom jeho príjmov v roku 2022 aj také príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, no neuplatnil si pri nich postup, čo znamená, že daň nie je vysporiadaná. (viac informácií nájdete v LINKU)

Kto nemôže požiadať o ročné zúčtovanie dane? Zamestnanec od svojho zamestnávateľa nemôže žiadať ročné zúčtovanie dane za rok 2022, v prípade, že mal aj iné príjmy okrem závislej činnosti, napríklad bol počas roka živnostníkom a dosahoval z tohto podnikania príjem alebo mal príjem z predaja nehnuteľnosti. Zamestnanec v takomto prípade musí podať daňové priznanie k dani príjmov fyzickej osoby. Alebo ak mal daňovník príjmy len zo závislej činnosti, no nechce, aby mu zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane. V takýchto prípadoch má daňovník povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby.

Zamestnávateľ a ročné zúčtovanie dane

V prípade, že ročné zúčtovanie dane za rok 2022 za zamestnanca (Viac o druhoch pracovných pomerov a výške odvodov sa dočítate v našom článku: Druhy pracovných pomerov a výška odvodov ) vykoná zamestnávateľ, musí tak urobiť najneskôr do 31. marca 2023. Okrem vykonania ročného zúčtovania má zamestnávateľ povinnosť odovzdať zamestnancovi potvrdenie o zaplatení a urobiť tak musí do 17. apríla 2023. Okrem toho má povinnosť najneskôr do 2. mája 2023 odovzdať zamestnancovi potvrdenie o vykonaní ročného zúčtovania dane za rok 2022. Samozrejme zamestnávateľ nesmie zabudnúť do 10.2. 2023 vystaviť a doručiť potvrdenie o zdaniteľných príjmov zamestnancom, ktorí nepožiadali o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2022.

Uplatnenie nárokov zamestnanca

Ako zamestnávateľ tak zamestnanec musí dodržať termíny. Doklady, ktoré bude Váš zamestnávateľ potrebovať k ročnému zúčtovaniu dane, závisia od daňových zvýhodnení, ktoré si budete chcieť uplatniť. Sem patrí daňový bonus na dieťa. Pri tomto daňovom zvýhodnení je nutné priložiť rodný list dieťaťa. Potvrdenie o príjme manželky/manžela budete potrebovať ak si chcete uplatniť nezdaniteľnú časť na manželku/manžela. V prípade uplatnenia daňového bonusu za zaplatené úroky je nutné dokladovať potvrdenie z banky o výške zaplatených úrokov z úveru.

Žiadosť o vyplnenie ročného zúčtovania

Samotné vyplnenie žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania je v podstate jednoduché. Po vyplnení osobných údajov je dôležité uviesť informácie o prípadnom poberaní dôchodku, prípadne ste daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou. Nasledujúca časť obsahuje informácie kde si môžete uplatniť nárok na daňové zvýhodnenia.(Viac informácií v LINKU) Pozor, je nutné priložiť potrebné dokumenty.

Vaše 2 %, resp. 3 % zo zaplatenej dane je možné venovať organizácií podľa Vášho výberu. Určite vo Vašom okolí sa nájde organizácia, ktorá Váš krok ocení. Množstvo nadácií, charitatívnych organizácií, či školských zariadení sú miestami, kde sa Vaše peniažky určite nestratia. Nezabudnite preto vyplniť časť žiadosti, ktorá na venovaniu percent z daní odkazuje.

V prípade, že ste mali počas roka 2022 viacerých zamestnávateľov je možné aby Vám niektorý z nich vykonal ročné zúčtovanie dane. Avšak vybraný zamestnávateľ bude od Vás vyžadovať potvrdenie o výške zdaniteľných príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2022 od ostatných zamestnávateľov. Tento dokument si musíte vyžiadať do 6. februára 2023 od ostatných zamestnávateľov.

Dôležité termíny

Pre lepšiu orientáciu v termínoch a povinnostiach zamestnanca a zamestnávateľa sme pripravili prehľadné tabuľky, kde nájdete všetko potrebné.

DátumKalendár dôležitých termínov zamestnanec
6.2.2023Do tohto termínu zamestnanec požiada zamestnávateľa o vydanie potvrdenia o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti za rok 2022 v prípade, že zamestnávateľa nepožiada o vykonanie ročného zúčtovania dane.
15.2.2023Do tohto termínu zamestnanec, požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane. Je nutné predložiť žiadosť a príslušné doklady.
31.3.2023Do tohto termínu zamestnanec ktorý nepožiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2022 zašle ročné zúčtovanie dane za rok 2022 na príslušný daňový úrad.
DátumKalendár dôležitých termínov zamestnávateľ
10.2.2023Do tohto termínu má zamestnávateľ povinnosť vystaviť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti za rok 2022 zamestnancom, ktorí o potvrdenie požiadali v termíne do 6. februára 2023.
10.3.2023Do tohto termínu má zamestnávateľ povinnosť vystaviť a doručiť zamestnancom, ktorým nevykonáva ročné zúčtovanie dane, potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti.
31.3.2023Do tohto termínu zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie dane za rok 2022.
17.4.2023Do tohto termínu má zamestnávateľ povinnosť vystaviť potvrdenie o zaplatení dane na poukázanie 2 %, resp. 3 % tým zamestnancom, ktorí o to požiadali.
2.5.2023Do tohto termínu má zamestnávateľ povinnosť vystaviť a doručiť zamestnancom potvrdenie o vykonaní ročného zúčtovania dane za rok 2022.
31.5.2023Do tohto termínu má zamestnávateľ povinnosť vyplatiť zamestnancom preplatok z ročného zúčtovania dane, prípadne aj daňového bonusy.
31.12.2023Do tohto termínu má zamestnávateľ povinnosť zraziť zamestnancom nedoplatok z ročného zúčtovania dane.

Vzory všetkých dokumenty potrebných k ročnému zúčtovaniu dane nájdete v LINKU.

V prípade, že sa Vám celý proces zdá nad mieru komplikovaný, neváhajte osloviť našich expertov, pre ktorých je pomoc pri ročnom zúčtovaní dane nielen pracovná povinnosť. Zastávame totiž názor, že pre spokojnosť klientov je dôležité nielen pracovné nasadenie, cit pre detail, či rýchlosť dodania ale hlavne osobný prístup a ústretovosť.

Top